Wedstrijdreglement

Artikel 1

Er is een minimum leeftijd van 16 jaar om te mogen deel nemen aan zowel de kermiskoers, dorpskoers als de zotte-koers van Kaulille. Voor beide koersen is er een limiet van 60 deelnemers. Online inschrijvingen hebben voorrang!

Artikel 2

Het evenement wat we gepland hebben is een traditionele kermiskoers en kermisbal.
Waar is de tijd dat iedere kermis zijn kermiskoers had, of is het omgekeerd?
Deze zal georganiseerd worden op en rond het Nevenplein. De feesttent komt op de parking waar de afgelopen jaren de kermis stond.
Hierdoor zal de kermis ook terug op de oorspronkelijke plaats komen te staan wat vele Kaulilllenaren toejuichen.

Artikel 3

Voor zowel de kermiskoers als de dorpskoers zijn vergunninghouders (licentie-rijders) niet toegelaten.

Artikel 4

Tijdens de kermiskoers en dorpskoers te Kaulille is de wedstrijdleiding van vzw Caulille Leeft gedekt voor burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden door verzekeraar Fidea. Ongevallen met aansprakelijkheid, gebeurd tijdens deze koersdag, dienen gemeld te worden aan de familiale verzekering van de renner. In voorkomend geval moeten alle ongevallen (omstandigheden, oorzaken en de omvang van de schade, identiteit van de getuigen en schadelijders) uiterlijk binnen de 8 dagen aan de betreffende verzekeraar aangegeven worden.

Artikel 5

Tijdens de kermiskoers moeten de renners uitgerust zijn met een volledige koerskledij. Het dragen van een valhelm is verplicht! Deelnemers die zich tijdens de rit ontdoen van hun valhelm worden aanzien als opgevers en dienen bijgevolg de wedstrijd te verlaten.

Artikel 6

De deelnemers van de kermiskoers en dorpskoers dienen te starten met een veilig functionerende sportfiets.
!!!Elektrische fietsen zijn niet toegelaten!!!

Artikel 7

De wedstrijd wordt individueel betwist. Deelnemers die de wedstrijd ontsieren door onsportief rijgedrag zoals afstoppen, afduwen, hinderen enz. worden door de wedstrijdleiding uit de koers genomen.

Artikel 8

Deelnemers die tijdens de laatste 100m spurt afwijken van hun lijn, zich afduwen of laten afduwen, evenals de deelnemer die afduwt, worden onmiddellijk uitgesloten.

Artikel 9

De deelnemers dienen zich te houden aan het voorgeschreven parcours en dienen het volledige parcours af te leggen.

Artikel 10

Verwisselen van fiets of wiel is toegelaten, behalve in de aankomstzone. Achtergelaten materiaal mag geen hindernis vormen voor achteropkomende deelnemers en dient achteraf opgeruimd te worden.

Artikel 11

De wedstrijdleiding heeft het recht om deelnemers met een te grote achterstand vanaf ronde tien uit de wedstrijd te nemen.

Artikel 12

Deelnemers die de wedstrijd al dan niet voortijdig beƫindigd hebben of deelnemers die door de wedstrijdleiding uit de koers genomen zijn, dienen verder te rijden tot aan de afstapzone om daarna hun rugnummer in te leveren bij de wedstrijdleiding.

Artikel 13

Overtredingen die ter plaatste worden vastgesteld kunnen door de wedstrijdleiding onmiddellijk bestraft worden met declassering of schrapping uit de uitslag. Eventuele premies worden ingetrokken.

Artikel 14

Het rugnummer dient duidelijk zichtbaar op de achterzijde (rechts) te zijn aangebracht.

Artikel 15

Het deelnemen aan de kermiskoers of dorpskoers is op eigen risico, de organisatie van de kermiskoers Kaulille kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstallen.

Artikel 16

Het af te leggen parcours zal een half uur voor start verkeersvrij zijn voor verkenning.

Artikel 17

Dit reglement behoort tot de interne regeling van vzw Caulille Leeft. Bij inschrijving liggen er exemplaren ter inzage. Er wordt geacht dat alle deelnemers er kennis van hebben genomen.

Artikel 18

Om recht te hebben op een premie of andere prijs, moet de deelnemer in kwestie altijd de wedstrijd hebben uitgereden of moet hij door de wedstrijdleiding, wegens een te grote achterstand, uit de koers genomen zijn. Deelnemers die voortijdig de wedstrijd staken, worden niet in de einduitslag opgenomen.

Artikel 19

Een gedubbelde deelnemer mag de wedstrijdwagen niet hinderen en is verplicht de wedstrijdwagen te laten passeren.

Artikel 20

De deelnemers worden verondersteld het af te leggen parcours te kennen en kunnen zich na de aankomst niet beroepen op persoonlijke, noch organisatorische vergissingen.

Logo
Logo
Logo

Hosting website door DATA3 - IT Architects